Je bent?

In welk jaar ben je geboren?

In welk land ben je geboren?

In welk land woon je op dit moment?

Waar woon je?

Woon je nog bij je ouders?

Op dit moment ben je?

Heb je kinderen?

Hoeveel kinderen heb je?

Wat is op dit moment je hoogst genoten opleidingsniveau?

Studeer je nog?

Heb je op dit moment een baan?

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik heb een positief zelfbeeld]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik heb een positief wereldbeeld]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik heb verantwoordelijkheidsgevoel]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik kan problemen op een goede manier oplossen]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik kan kritisch nadenken]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik kan goed beslissingen nemen]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik ben enthousiast over de dingen die ik onderneem]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik kan emoties en gevoelens van anderen goed aanvoelen]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik kan goed bij mijn eigen mening blijven en bezwijk niet onder de druk van leeftijdsgenoten om daar vanaf te stappen]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik kan goed omgaan met mensen die ouder zijn dan ikzelf]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik kan goed omgaan met mensen die anders denken dan ikzelf]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik kan goed met conflicten omgaan]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik kan goed samenwerken]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik kan op een positieve manier contact maken met anderen]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik heb leiderschapskwaliteiten]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik ga door tot ik het beoogde doel heb bereikt]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik heb een droom die ik wil realiseren]

In hoeverre herken jij je in de volgende karaktereigenschappen?
[Ik kan goed omgaan met veranderingen]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen?
[De meeste mensen zijn te vertrouwen]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen?
[Als ik aan mijn toekomst denk, zie ik veel onzekerheden en bedreigingen voor me]

Als je denkt aan je toekomst en je persoonlijke ontwikkeling: hoe belangrijk zijn de volgende dingen dan voor jou?
[Een vaste baan]

Als je denkt aan je toekomst en je persoonlijke ontwikkeling: hoe belangrijk zijn de volgende dingen dan voor jou?
[Een eigen gezin]

Als je denkt aan je toekomst en je persoonlijke ontwikkeling: hoe belangrijk zijn de volgende dingen dan voor jou?
[Kinderen krijgen]

Als je denkt aan je toekomst en je persoonlijke ontwikkeling: hoe belangrijk zijn de volgende dingen dan voor jou?
[Een baan die bij je past]

Als je denkt aan je toekomst en je persoonlijke ontwikkeling: hoe belangrijk zijn de volgende dingen dan voor jou?
[Carrière maken]

Als je denkt aan je toekomst en je persoonlijke ontwikkeling: hoe belangrijk zijn de volgende dingen dan voor jou?
[Een bekend persoon zijn]

Als je denkt aan je toekomst en je persoonlijke ontwikkeling: hoe belangrijk zijn de volgende dingen dan voor jou?
[Iets betekenen in de maatschappij of in de politiek]

Hoeveel vertrouwen heb je in de volgende instellingen? 1 = geen enkel vertrouwen, … 10 = volledig vertrouwen
[De overheid]

Hoeveel vertrouwen heb je in de volgende instellingen? 1 = geen enkel vertrouwen, … 10 = volledig vertrouwen
[Politieke partijen]

Hoeveel vertrouwen heb je in de volgende instellingen? 1 = geen enkel vertrouwen, … 10 = volledig vertrouwen
[Gemeentes]

Hoeveel vertrouwen heb je in de volgende instellingen? 1 = geen enkel vertrouwen, … 10 = volledig vertrouwen
[Scholen en universiteiten]

Hoeveel vertrouwen heb je in de volgende instellingen? 1 = geen enkel vertrouwen, … 10 = volledig vertrouwen
[De katholieke kerk]

Hoeveel vertrouwen heb je in de volgende instellingen? 1 = geen enkel vertrouwen, … 10 = volledig vertrouwen
[Vakbonden]

Hoeveel vertrouwen heb je in de volgende instellingen? 1 = geen enkel vertrouwen, … 10 = volledig vertrouwen
[Politie en leger]

Hoeveel vertrouwen heb je in de volgende instellingen? 1 = geen enkel vertrouwen, … 10 = volledig vertrouwen
[Bedrijven]

Hoeveel vertrouwen heb je in de volgende instellingen? 1 = geen enkel vertrouwen, … 10 = volledig vertrouwen
[Banken]

Hoeveel vertrouwen heb je in de volgende instellingen? 1 = geen enkel vertrouwen, … 10 = volledig vertrouwen
[De media]

Hoeveel vertrouwen heb je in de volgende instellingen? 1 = geen enkel vertrouwen, … 10 = volledig vertrouwen
[Wetenschappelijk onderzoek]

Hoeveel vertrouwen heb je in de volgende instellingen? 1 = geen enkel vertrouwen, … 10 = volledig vertrouwen
[Ziekenhuizen]

Hoeveel invloed denk je dat jongeren vandaag de dag hebben op (politieke) beslissingen die worden genomen in het land waar je woont?

Zouden jongeren volgens jou een actieve rol moeten spelen in de (politieke) beslissingen die worden genomen in het land waar je woont?

Denk eens terug aan hoe je als kind was en aan hoe je nu bent. In hoeverre hebben onderstaande factoren bijgedragen aan jouw persoonlijke groei?
[School]

Denk eens terug aan hoe je als kind was en aan hoe je nu bent. In hoeverre hebben onderstaande factoren bijgedragen aan jouw persoonlijke groei?
[Familie]

Denk eens terug aan hoe je als kind was en aan hoe je nu bent. In hoeverre hebben onderstaande factoren bijgedragen aan jouw persoonlijke groei?
[Vriendschappen]

Denk eens terug aan hoe je als kind was en aan hoe je nu bent. In hoeverre hebben onderstaande factoren bijgedragen aan jouw persoonlijke groei?
[Media (tv, internet, sociale media)]

Denk eens terug aan hoe je als kind was en aan hoe je nu bent. In hoeverre hebben onderstaande factoren bijgedragen aan jouw persoonlijke groei?
[Verenigingen en jongerengroepen (zoals de sportclub, muziekschool, jongerengroep van de kerk)]

Denk eens terug aan hoe je als kind was en aan hoe je nu bent. In hoeverre hebben onderstaande factoren bijgedragen aan jouw persoonlijke groei?
[Geloof]

Denk eens terug aan hoe je als kind was en aan hoe je nu bent. In hoeverre hebben onderstaande factoren bijgedragen aan jouw persoonlijke groei?
[Hobby’s en vrijetijdsbesteding]

Denk eens terug aan hoe je als kind was en aan hoe je nu bent. In hoeverre hebben onderstaande factoren bijgedragen aan jouw persoonlijke groei?
[Boeken/tijdschriften]

Denk eens terug aan hoe je als kind was en aan hoe je nu bent. In hoeverre hebben onderstaande factoren bijgedragen aan jouw persoonlijke groei?
[Muziek]

In welke mate is de hulp/de mening van de volgende mensen belangrijk voor je als je een beslissing moet nemen? 1 = helemaal niet, …., 10 = zeer bepalend
[Moeder]

In welke mate is de hulp/de mening van de volgende mensen belangrijk voor je als je een beslissing moet nemen? 1 = helemaal niet, …., 10 = zeer bepalend
[Vader]

In welke mate is de hulp/de mening van de volgende mensen belangrijk voor je als je een beslissing moet nemen? 1 = helemaal niet, …., 10 = zeer bepalend
[Broer/zus of andere familieleden]

In welke mate is de hulp/de mening van de volgende mensen belangrijk voor je als je een beslissing moet nemen? 1 = helemaal niet, …., 10 = zeer bepalend
[Partner]

In welke mate is de hulp/de mening van de volgende mensen belangrijk voor je als je een beslissing moet nemen? 1 = helemaal niet, …., 10 = zeer bepalend
[Priester / iemand van de kerk]

In welke mate is de hulp/de mening van de volgende mensen belangrijk voor je als je een beslissing moet nemen? 1 = helemaal niet, …., 10 = zeer bepalend
[Leraar/lerares]

In welke mate is de hulp/de mening van de volgende mensen belangrijk voor je als je een beslissing moet nemen? 1 = helemaal niet, …., 10 = zeer bepalend
[Vrienden]

In welke mate is de hulp/de mening van de volgende mensen belangrijk voor je als je een beslissing moet nemen? 1 = helemaal niet, …., 10 = zeer bepalend
[Mensen die je via sociale media kent]

In welke mate is de hulp/de mening van de volgende mensen belangrijk voor je als je een beslissing moet nemen? 1 = helemaal niet, …., 10 = zeer bepalend
[Trainer / coach]

In welke mate is de hulp/de mening van de volgende mensen belangrijk voor je als je een beslissing moet nemen? 1 = helemaal niet, …., 10 = zeer bepalend
[Psycholoog]

In welke mate is de hulp/de mening van de volgende mensen belangrijk voor je als je een beslissing moet nemen? 1 = helemaal niet, …., 10 = zeer bepalend
[Andere hulpverlener (arts e.d.)]

Waarom is een opleiding volgens jou belangrijk?
[Om gemakkelijk aan werk te komen]

Waarom is een opleiding volgens jou belangrijk?
[Om een baan te vinden die je leuk vindt]

Waarom is een opleiding volgens jou belangrijk?
[Om je kennis en je persoonlijke vaardigheden te vergroten]

Waarom is een opleiding volgens jou belangrijk?
[Om je te kunnen redden in het leven]

Waarom is een opleiding volgens jou belangrijk?
[Om goed met anderen te leren omgaan]

Waarom is een opleiding volgens jou belangrijk?
[Het is niet zo of helemaal niet belangrijk]

Ben je op dit moment op zoek naar werk of probeer je een eigen bedrijf op te zetten?

In welke mate ben je tevreden over de volgende aspecten van je huidige baan?
[Baanzekerheid]

In welke mate ben je tevreden over de volgende aspecten van je huidige baan?
[Salaris]

In welke mate ben je tevreden over de volgende aspecten van je huidige baan?
[Indeling van je werktijd]

In welke mate ben je tevreden over de volgende aspecten van je huidige baan?
[Relatie met je collega’s]

In welke mate ben je tevreden over de volgende aspecten van je huidige baan?
[Relatie met je leidinggevende(n)]

In welke mate ben je tevreden over de volgende aspecten van je huidige baan?
[De mate waarin je baan aansluit op je studie]

In welke mate ben je tevreden over de volgende aspecten van je huidige baan?
[Hoe tevreden ben je in het algemeen over je werk?]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen? 1 = helemaal niet mee eens, … 10 = volledig mee eens Werk is..  
[Een manier om geld te verdienen]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen? 1 = helemaal niet mee eens, … 10 = volledig mee eens Werk is..  
[Iets dat goed is voor je persoonlijke ontwikkeling]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen? 1 = helemaal niet mee eens, … 10 = volledig mee eens Werk is..  
[Een plek waar jij je ei kwijt kunt]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen? 1 = helemaal niet mee eens, … 10 = volledig mee eens Werk is..  
[Een manier om een bijdrage te leveren aan de economie en aan de maatschappij]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen? 1 = helemaal niet mee eens, … 10 = volledig mee eens Werk is..  
[Een middel om een gezin te kunnen starten]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen? 1 = helemaal niet mee eens, … 10 = volledig mee eens Werk is..  
[Een bron van stress en vermoeidheid]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen? 1 = helemaal niet mee eens, … 10 = volledig mee eens Werk is..  
[Een plek waar jij je kunt inzetten voor anderen]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen? 1 = helemaal niet mee eens, … 10 = volledig mee eens Werk is..  
[Een manier om succes en maatschappelijk aanzien te krijgen]

Je hebt eerder aangegeven dat je nog bij je ouders woont. In hoeverre hebben onderstaande aspecten invloed op de keuze om thuis te blijven wonen?
[Mijn familie of een familielid heeft mijn hulp nodig (mantelzorg)]

Je hebt eerder aangegeven dat je nog bij je ouders woont. In hoeverre hebben onderstaande aspecten invloed op de keuze om thuis te blijven wonen?
[Ik heb niet genoeg geld]

Je hebt eerder aangegeven dat je nog bij je ouders woont. In hoeverre hebben onderstaande aspecten invloed op de keuze om thuis te blijven wonen?
[Ik heb gezondheidsproblemen]

Je hebt eerder aangegeven dat je nog bij je ouders woont. In hoeverre hebben onderstaande aspecten invloed op de keuze om thuis te blijven wonen?
[Ik voel me er nog niet klaar voor]

Je hebt eerder aangegeven dat je nog bij je ouders woont. In hoeverre hebben onderstaande aspecten invloed op de keuze om thuis te blijven wonen?
[Ik heb nog geen relatie/ben nog niet getrouwd]

Wil je graag (nog meer) kinderen?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je nog geen kinderen hebt. In welke mate hebben de volgende zaken invloed op het feit dat jij nog geen kinderen hebt?
[Je leeftijd (te jong)]

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je nog geen kinderen hebt. In welke mate hebben de volgende zaken invloed op het feit dat jij nog geen kinderen hebt?
[Je gezondheid (lichamelijk of geestelijk)]

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je nog geen kinderen hebt. In welke mate hebben de volgende zaken invloed op het feit dat jij nog geen kinderen hebt?
[Je economische omstandigheden]

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je nog geen kinderen hebt. In welke mate hebben de volgende zaken invloed op het feit dat jij nog geen kinderen hebt?
[Je werk]

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je nog geen kinderen hebt. In welke mate hebben de volgende zaken invloed op het feit dat jij nog geen kinderen hebt?
[De plek waar je woont]

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je nog geen kinderen hebt. In welke mate hebben de volgende zaken invloed op het feit dat jij nog geen kinderen hebt?
[Niemand om je te helpen bij de opvoeding]

Doe je vrijwilligerswerk of heb je dat wel eens gedaan?

Ben je lid van een politieke partij, beweging of groep, of ben je dat wel eens geweest?

Heb je wel eens deelgenomen aan een van de volgende initiatieven? Selecteer alle opties waar je minstens één keer aan hebt meegedaan.

Wat vind je van het idee om de plek waar je vandaan komt te verlaten en ergens anders te gaan wonen? (een stad in een andere regio, of in een ander land)

Zou jij zo’n stap willen zetten?

Ben je gelovig?

Kun je zeggen hoe vaak je momenteel deelneemt aan religieuze vieringen?

En hoe vaak nam je deel aan religieuze vieringen toen je twaalf jaar oud was?

Hoe belangrijk is geloof in jouw leven?

Wie is Jezus voor jou?

Als je denkt aan het woord roeping, aan welke woorden denk je dan?

Wat vind je van de volgende aspecten van de katholieke Kerk op basis van jouw eigen ervaringen?
[De liefdadigheid en de maatschappelijke projecten]

Wat vind je van de volgende aspecten van de katholieke Kerk op basis van jouw eigen ervaringen?
[De aanwezigheid van missionarissen in ontwikkelingslanden]

Wat vind je van de volgende aspecten van de katholieke Kerk op basis van jouw eigen ervaringen?
[De uitleg over het geloof]

Wat vind je van de volgende aspecten van de katholieke Kerk op basis van jouw eigen ervaringen?
[De activiteiten voor jongeren die in de parochie en daarbuiten worden aangeboden]

Wat vind je van de volgende aspecten van de katholieke Kerk op basis van jouw eigen ervaringen?
[De vieringen in de kerk]

Wat vind je van de volgende aspecten van de katholieke Kerk op basis van jouw eigen ervaringen?
[De katholieke scholen en universiteiten]

Wat vind je van de volgende aspecten van de katholieke Kerk op basis van jouw eigen ervaringen?
[De lessen van godsdienstleraren]

Wat vind je van de volgende aspecten van de katholieke Kerk op basis van jouw eigen ervaringen?
[De activiteiten van jongerengroepen]

Waar zou de katholieke Kerk zich vandaag de dag volgens jou meer voor moeten inzetten? Kies drie antwoorden. De Eerste keuze is het belangrijkst, daarna 2 en dan 3.
[De dialoog met andere religies]

Waar zou de katholieke Kerk zich vandaag de dag volgens jou meer voor moeten inzetten? Kies drie antwoorden. De Eerste keuze is het belangrijkst, daarna 2 en dan 3.
[Een betere bescherming van het leven, vanaf de conceptie tot aan het natuurlijke einde ervan]

Waar zou de katholieke Kerk zich vandaag de dag volgens jou meer voor moeten inzetten? Kies drie antwoorden. De Eerste keuze is het belangrijkst, daarna 2 en dan 3.
[Practice what you preach: wat de Kerk zegt (normen en waarden) moet meer in lijn liggen met wat de Kerk doet (gedrag)]

Waar zou de katholieke Kerk zich vandaag de dag volgens jou meer voor moeten inzetten? Kies drie antwoorden. De Eerste keuze is het belangrijkst, daarna 2 en dan 3.
[Meer aandacht voor maatschappelijke problemen]

Waar zou de katholieke Kerk zich vandaag de dag volgens jou meer voor moeten inzetten? Kies drie antwoorden. De Eerste keuze is het belangrijkst, daarna 2 en dan 3.
[Meer aandacht voor het gebedsleven]

Waar zou de katholieke Kerk zich vandaag de dag volgens jou meer voor moeten inzetten? Kies drie antwoorden. De Eerste keuze is het belangrijkst, daarna 2 en dan 3.
[Meer aandacht voor de vrede in de wereld]

Waar zou de katholieke Kerk zich vandaag de dag volgens jou meer voor moeten inzetten? Kies drie antwoorden. De Eerste keuze is het belangrijkst, daarna 2 en dan 3.
[Meer aandacht voor het milieu]

Waar zou de katholieke Kerk zich vandaag de dag volgens jou meer voor moeten inzetten? Kies drie antwoorden. De Eerste keuze is het belangrijkst, daarna 2 en dan 3.
[Moderner taalgebruik dat beter aansluit bij de wereld van vandaag]

Waar zou de katholieke Kerk zich vandaag de dag volgens jou meer voor moeten inzetten? Kies drie antwoorden. De Eerste keuze is het belangrijkst, daarna 2 en dan 3.
[De verdediging van de leer van de Kerk]

Hoe vaak zit je normaal gezien op internet?

Zit je vaker of juist minder vaak op internet dan nodig of goed voor je is?

Hoeveel tijd besteed je per dag aan sociale media?

In vergelijking met het ‘echte’ leven (offline), is het op sociale media gemakkelijker om…
[Een baan te zoeken en in contact te komen met mensen die misschien een baan voor je hebben]

In vergelijking met het ‘echte’ leven (offline), is het op sociale media gemakkelijker om…
[Over je geloof te vertellen]

In vergelijking met het ‘echte’ leven (offline), is het op sociale media gemakkelijker om…
[Openlijk voor je eigen politieke overtuiging uit te komen.]

In vergelijking met het ‘echte’ leven (offline), is het op sociale media gemakkelijker om…
[Je gevoelens te uiten]

In vergelijking met het ‘echte’ leven (offline), is het op sociale media gemakkelijker om…
[Een relatie te vinden]

In vergelijking met het ‘echte’ leven (offline), is het op sociale media gemakkelijker om…
[Openlijk voor je eigen mening over controversiële onderwerpen uit te komen]

In vergelijking met het ‘echte’ leven (offline), is het op sociale media gemakkelijker om…
[Directer en opener te communiceren]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen over sociale media in het algemeen?
[Je moet sociale media niet al te serieus nemen, want wat er op staat kan net zo goed verzonnen zijn]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen over sociale media in het algemeen?
[Sociale media vormen een uitweg uit het echte leven]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen over sociale media in het algemeen?
[Sociale media bieden je meer mogelijkheden dan het ‘echte’ leven als het gaat om sociale contacten en vriendschappen]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen over sociale media in het algemeen?
[Je gebruikt sociale media voor je plezier en om even aan alles te kunnen ontsnappen]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen over sociale media in het algemeen?
[Sociale media kunnen je helpen om bewuster en beter om te gaan met je relaties]

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen over sociale media in het algemeen?
[Sociale media vormen een risico voor de kwaliteit van je relaties en contacten in het ‘echte’ leven]

Ik gebruik sociale media… Kies maximaal twee antwoorden, waarbij Eerste keuze het meest van toepassing is.
[Om de tijd te doden]

Ik gebruik sociale media… Kies maximaal twee antwoorden, waarbij Eerste keuze het meest van toepassing is.
[Omdat het moet; anders word ik buitengesloten]

Ik gebruik sociale media… Kies maximaal twee antwoorden, waarbij Eerste keuze het meest van toepassing is.
[Omdat ik daardoor in het echte leven dingen meemaak die ik anders niet zou meemaken]

Ik gebruik sociale media… Kies maximaal twee antwoorden, waarbij Eerste keuze het meest van toepassing is.
[Omdat het me het gevoel geeft dat ik contact heb met anderen, ook al zijn ze niet in de buurt]

Ik gebruik sociale media… Kies maximaal twee antwoorden, waarbij Eerste keuze het meest van toepassing is.
[Omdat ik daardoor in contact blijf met mensen op wie ik altijd kan rekenen, ook als ik hulp nodig heb]

Ik gebruik sociale media… Kies maximaal twee antwoorden, waarbij Eerste keuze het meest van toepassing is.
[Omdat het inmiddels onmisbaar is om werk te vinden en carrière te maken]

Ik gebruik sociale media… Kies maximaal twee antwoorden, waarbij Eerste keuze het meest van toepassing is.
[Omdat het onmisbaar is als je wilt weten wat er gebeurt in de wereld]

Ik gebruik sociale media… Kies maximaal twee antwoorden, waarbij Eerste keuze het meest van toepassing is.
[Omdat het een belangrijke manier is om maatschappelijk en politiek betrokken te zijn]

Hoe vaak heb je in de afgelopen maand de volgende dingen gedaan (of ben je ze tegengekomen) op sociale media?
[Op seksueel getinte websites gezeten]

Hoe vaak heb je in de afgelopen maand de volgende dingen gedaan (of ben je ze tegengekomen) op sociale media?
[Contact gelegd met religieuze organisaties]

Hoe vaak heb je in de afgelopen maand de volgende dingen gedaan (of ben je ze tegengekomen) op sociale media?
[Contact gezocht met een bekend persoon]

Hoe vaak heb je in de afgelopen maand de volgende dingen gedaan (of ben je ze tegengekomen) op sociale media?
[Ethisch/maatschappelijk/politiek getinte teksten gedeeld]

Hoe vaak heb je in de afgelopen maand de volgende dingen gedaan (of ben je ze tegengekomen) op sociale media?
[Contact gelegd met maatschappelijke of politieke organisaties]

Hoe vaak heb je in de afgelopen maand de volgende dingen gedaan (of ben je ze tegengekomen) op sociale media?
[Contact gezocht met mensen die veel ouder zijn dan jij]

Hoe vaak heb je in de afgelopen maand de volgende dingen gedaan (of ben je ze tegengekomen) op sociale media?
[Actie ondernomen nadat iemand je om hulp vroeg]

Hoe vaak heb je in de afgelopen maand de volgende dingen gedaan (of ben je ze tegengekomen) op sociale media?
[Religieus getinte teksten gedeeld]

Hoe vaak heb je in de afgelopen maand de volgende dingen gedaan (of ben je ze tegengekomen) op sociale media?
[Contact gezocht met leeftijdsgenoten]

Hoe vaak heb je in de afgelopen maand de volgende dingen gedaan (of ben je ze tegengekomen) op sociale media?
[Een interessante baan tegengekomen]

Hoe vaak heb je in de afgelopen maand de volgende dingen gedaan (of ben je ze tegengekomen) op sociale media?
[Op websites gezeten waar opruiende of haatdragende teksten worden geuit over bepaalde (groepen) mensen]

Heb je wel eens iets meegemaakt of over iets gehoord waarvan je denkt: "Dát zou de Kerk moeten doen om jongeren goed te begeleiden op hun levensweg!". Kun je daar in het kort iets over vertellen?

Wat wil je nog over jezelf vertellen dat niet ter sprake is gekomen in deze enquête?